• Meny


 • SYRJIMÄTÖN SUOMI

  Kommunalvalet 2017

  Rösta på en kandidat som står för jämställdhet! På sidan Ett diskrimineringsfritt Finland kan kommunalvalskandidater från hela Finland åta sig att främja icke-diskriminering. Försäkra dig om att dig kandidat står på jämställdhetens sida.

  Genom att skriva under lovar kommunalvalskandidaten att främja jämställdhet för alla finländare oavsett härkomst, etnicitet, ålder, könsidentitet, hälsa eller sjukdom; politisk, religiös eller kulturell bakgrund; nationalitet, livsåskådning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, språk, familjestruktur, social eller ekonomisk ställning.

  

  Hittills har
  976 kandidater
  skrivit under åtagandet

  Välj kommun  Sök på kandidatens namn


  Tillsammans med


  Seta ry Rasmus Positiiviset ry UUT Kehitysvammaisten tukiliitto Kynnys ry Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto Sinuiksi tuki- ja neuvontapalvelu Rikosuhripäivystys