• Meny

  • Vill du skriva under åtagandet?


    De uppgifter som behövs för att skriva under har skickats till partierna, som för sin del har ombetts att leverera uppgifterna till kandidaterna. Om du inte har fått uppgifterna lönar det sig att kontakta ditt partis kampanjchef, partisekreterare eller motsvarande person.

    Frågor som gäller tekniskt stöd, ändring av uppgifter och så vidare kan skickas till riku@koodinikkari.fi